top of page
backlit-beach-blur-dawn-587835.jpg

Партнерство

Партнерство

Будите део мисије ношења еванђеља милости широм света, широм Србије, широм других земаља насталих на тлу некадашње СФРЈ; народима са ових простора расејаних по свету!

„Мудар је онај који задобија душе!“ (Приче Соломонове 11:30)
Време је да до краја света пронесемо добру вест, еванђеље Исуса Христа. Придружите нам се у остварењу овог циља. Извршимо славни налог који нам је Исус дао у Еванђељу по Марку 16:15: „Идите по свему свету и објавите Радосну вест свим људима.“

Зато, устанимо! Укључимо се у велику жетву – већ данас!

Donate CHF10

Help us make a difference

Thank you for your support!

paypal-logo.png
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page